O Nas

Farmaceo Sp. z o.o. jest spółką działającą w branży medycznej i farmaceutycznej, specjalizującą się w świadczeniu usług dla aptek. Oferujemy dedykowane rozwiązania finansowe.

NIP: 9471986287 | KRS: 0000598300 | Regon: 363559111
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 1 000 000 zł

Marta Ciemniewska
Prezeska Zarządu

Prawniczka, ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w faktoringu i bankowości korporacyjnej. Zarządzała zespołami sprzedaży, tworzyła i wdrażała nowe rozwiązania finansowe w największych instytucjach finansowych w Polsce.

Tomasz Telecki
Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia prawnik, absolwent wyższych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Prezes Spółki Consensus, zarządzającej należnościami w branży farmaceutycznej. Od 14 lat uczestniczy w rozwoju branży zarządzania należnościami na rynku usług medycznych wskazując jej nowe kierunki działania.